Над 25 000 лв. за ставни протези
Над 25 000 лв. за ставни протези / netinfo
3292 операции за поставяне или ревизиране на вече имплантирани стави са заплатени от районната здравноосигурителна каса в Габрово през миналата година. Предоставени са средства и за 2760 тазобедрени и 246 колянни стави.


Процедурата по поставяне на тези имплантанти се финансира по клинична пътека “Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става“, уточняват от РЗОК. През тази година касата заплаща на болниците за тази клинична пътека 1200 лв., което е с 200 лв. повече от 2006 г.


Извън цената на клиничната пътека, допълнително, НЗОК заплаща и цената на самата става – 2250 лв. за колянна и 900 лв. за тазобедрена става. Ако пациентът желае да му бъде поставена по-скъпа изкуствена става, той трябва да доплати разликата в цената.


През изминалата година районната каса е имала сключен договор за лечение на здравноосигурени пациенти по клиничната пътека “Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става“. Отчетени са 24 случая на поставяне на ставна протеза на тазобедрена става. Заплатената сума по клиничната пътека е общо 24000лв. Допълнително са предоставени още 25920 лв. за самите ставни протези.