Конкурс за архитектурно оформление на административния център на Габрово
Конкурс за архитектурно оформление на административния център на Габрово / Дарик Габрово

Обявен е конкурс за „Архитектурно-художествено и благоустройствено оформление на административния център на Габрово", съобщават от общинската администрация. Неговата цел е осъвременяване на административния център на Габрово посредством подобряване на градската среда, изграждане на връзка между историческите дадености и въвеждане на нови съвременни архитектурни, художествени и благоустройствени елементи. Територията, предмет на конкурса е с изцяло обществена функция - административна, културна, образователна, рекреационна.

В нея са съсредоточени по-важните административни сгради на града - община, областна управа, съд, Национална Априловска гимназия, Национален музей на образованието, Дом на културата, библиотека, читалище и др. Пространството е пренаситено с елементи на културно-историческото наследство, изграждани в различно време и с различен статут. По-старите сгради, каквито са Априловската гимназия и сградата на библиотеката са строени при други устройствени условия.

Като цяло площадното пространство с градската градина в сегашния си вид са оформени в началото на 70-те години, като последно е  изграден паметникът - костница. С годините са правени само козметични ремонти на фасади и настилки. 

Проектът трябва да даде решение за организиране на пространството чрез степенуване по значимост на културните и исторически паметници, като се предвидят неоходимите дейности по заобикалящата ги среда за по-доброто им експониране в нея - сгради на Националната Априловска гимназия и Библиотеката, паметник на Васил Априлов, Руски паметник, чешма на метоха, паметна плоча на Васил Левски, паметник-костница. Конкурсът ще се счита за проведен при представяне на най-малко два проекта, отговарящи на конкурсната програма и с гарантирана анонимност.

Право на участие в него имат всички архитекти, членове на Камарата на архитектите в България, самостоятелно или в колектив с други архитекти или специалисти като скулптури, художници, ландшафтни архитекти, инженер озеленители, пътни инженери и др. Проектите ще бъдат оценявани по специална методика от жури, което ще включва експерти,  представители на Съюза и Камарата на архитектите в България, на Съюза на българските художници, общински скъветници.

От Община Габрово ще връчат и три награди. Първата е на стойност 7 хил. лева, втората- 5 хил. лв и трета награда от 3 хил. лева. Ще бъдат дадени и две поощрения  по 1 000 лв. по преценка на журито