Община Габрово
Община Габрово / Габрово участва в конференция за бизнес развитие в Киев

Община Габрово е единственият български представител по време на международната конференция за бизнес развитие „Растеж, който работи за всеки“, която се проведе в украинската столица Киев.

Повече от 120 участници – представители на малки и средни предприятия, местни власти, неправителствени организации и финансиращи институции, дискутираха успешни модели и иновативни практики за включващо бизнес развитие.

В специален панел, посветен на социалното предприемачество, гл. експерт „Подготовка и управление на проекти“ Севдалина Ненкова представи българския опит по темата, както и постиженията, перспективите и предизвикателствата на локално ниво.