150 години от рождението на севлиевската поетеса Мара Белчева

Община Севлиево
Община Севлиево / Мара Белчева
Община Севлиево обяви шестото издание на Националния конкурс за поезия „Мара Белчева”, който се посвещава на севлиевската поетеса. Тя оставя дълбока следа в българската литература с откровенията и искреността в изписаните думи. Известната севлиевка е вълнувала цели поколения. 

Седмица на „изпята поезия”

Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса, а представените произведения не трябва да са отличавани в други подобни прояви.

Човек открива себе си в поезията на Калоян Христов

Конкурсът е явен. Всеки кандидат трябва да изпрати три поетични творби, придружени с имената на автора, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на творчеството на кандидата. Материалите се изпращат на e-mail: mara_belcheva_sevlievo@abv.bg или с препоръчана кореспонденция не по-късно от 24 септември 2018 г. на адреса на Градската библиотека в Севлиево.