Внесоха становища против изграждане на ваканционно селище “Момчил Голф”
Внесоха становища против изграждане на ваканционно селище “Момчил Голф” / forthenature.org
Внесоха становища против изграждане на ваканционно селище “Момчил Голф”
77511
Внесоха становища против изграждане на ваканционно селище “Момчил Голф”
  • Внесоха становища против изграждане на ваканционно селище “Момчил Голф”

Изтече 15-дневният срок за подаване на мнения и възражения срещу строителството на ново, четвърто, голф игрище по Северното Черноморие - до Балчик. Вече становища против са депозирани от коалиция "За да остане природа в България", където членуват много природозащитни организации, както и от местна гражданска група на засегнати собственици на имоти във вилната зона и граждани.

Инвеститорите искат да построят ваканционно селище "Момчил Голф" в района на едноименното село, който е точно над вилната зона на Белия град. Планът е за 700 жилища, административни сгради, голям магазин, винарна, хеликоптерна площадка. Няма да се изграждат нови пътища, ще се ползват наличните. Вече Общинският съвет одобри изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ с цел отреждане и застрояване на селището и промяна в улична регулация. Територията е близо 1 500 декара, в зона тип "Б", но попада в Натура 2000 - в защитена зона за опазване на дивите птици "Балчик".

Фирмите, които искат да строят селището са "Тесса уинд голф клуб" АД и "Си уинд голф клуб" АД. Проверка в търговския регистър показва, че зад първата стоят Красимир Гергов и Александър Щерев, а втората е на социолога Кънчо Стойчев и Александър Щерев. Едната има капитал 890 000 лева, а другата - 260 000 лева.

Собственици на имоти във вилната зона на Балчик събраха над 100 подписа срещу инвестиционния проект. Те са притеснени, че над главите им ще израсне един нов град, върху силно свлачищен терен, където не веднъж земните маси са погребвали хора. Посочват, че подобни нови строителни експерименти са загрозили района на Балчик с панелки, а идеята за голф игрище не отговаря на искането на живеещите във вилната зона да бъдат сред природата. Становището против "Момчил Голф" е отнесено във всички ресорни министерства и комисии в НС. Собствениците на имоти са сигурни, че проверката на отговорните институции ще докаже, че няма как да се строи ваканционното селище, защото няма дори предвидена канализация, което е абсурдно за имот от 700 къщички. Смятат, че не е сериозно инвеститорите да не правят подобрения в инфраструктурата и заявяват, че 100 работни места не могат да компенсират унищожаването на ценни природни богатства. Те настояват също да има яснота кой слага подписа си под решения за подобно строителство, водещо до унищожаване на природата и до заплаха за човешки животи.

Към протеста срещу "Момчил Голф" се включиха и от международната организация WWF, които казват, че "поредното голф игрище край Балчик ще съсипе и последните черноморски степи със застрашени видове птици. Голяма част от местообитанията на посочените видове вече са безвъзвратно унищожени в съседната защитена зона за птици - „Белите скали", поради изграждането на две голф игрища - „Тракийски скали" и „Блексирама". Практиката показва, че естествените местообитания в такива места се заличават напълно и се подменят с изкуствено засадени треви и се използват тревни смески, които са агресивни. По този начин се възпрепятства придвижване на редките и защитени видове. Защитена зона „Балчик" е и биокоридор, който свързва други две зони от Натура 2000 - „Долината на река Батова" и „Комплекс Калиакра".
България има и отворено досие в Бернската конвенция заради намерението в защитена зона „Балчик" да бъдат изграждани ветрогенератори", припомнят от WWF и добавят, че "с намерението за изграждане на голф комплекс и вилно селище върху степни местообитания инвеститорът и община Балчик съзнателно поставят страната ни в нова неизгодна ситуация и риск от допълнителни финансови загуби поради неспазване на европейското природозащитно законодателство".

Главният архитект на Балчик Анна Демирева поясни за Дарик, че вече постъпилите възражения срещу голф игрището в Момчил са отнесени по компетентност. Следва РИОСВ-Варна и МОСВ да направят проверки, оценка за въздействие на околната среда, да организират публично обсъждане и да установят дали забраните, които засягат тази защитена зона, се отнасят и до планираното строителство. Арх.Демирева обясни, че сред забраните за дейности в защитена зона "Балчик" е посочено изграждане на ветрогенератори, но за голф игрище не фигурира недопустимост. Забранява се обаче унищожаване на растителност.
Процедурата по проверка на съвместимостта на инвестиционното намерение с нормативната база и оценката на въздействието на околната среда отнемат няколко месеца, каза главният архитект.

Чуйте в аудио файла какво казаха двама от собствениците на имоти във вилната зона - Златка Стайкова и Христо Панчев.