В Каварна проведоха обществено обсъждане на Областния план за развитие на горските територии
В Каварна проведоха обществено обсъждане на Областния план за развитие на горските територии / Община Каварна

Обществено обсъждане на на Областен план за развитието на горските територии за област Добрич се проведе в Община Каварна. В дискусията участваха представители на Регионална дирекция по горите- Варна, „Географика” ООД, СИДП, Ловно стопанство Балчик.

Областният план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич е дългосрочен документ за стратегическо планиране на горското и ловно стопанство и за целите на устойчивото регионално развитие. негови обекти са всички категории горски територии в областта независимо от тяхната собственост.

С областния план за развитие на горските територии се определят целите на управление на горското и ловно стопанство, на общинско и областно ниво, основните задачи и приоритети за устойчиво интегрирано развитие при отчитане на специфичните характеристики и потенциала на областта.