Съдии ще повишават правната култура на ученици
Съдии ще повишават правната култура на ученици / Дарик Добрич

Окръжен съд Добрич ще вземе участие в пилотна образователна програма, съобщават от пресслужбата на институцията. Ще се работи за подобряване на информираността сред учениците за структурата и функциите на съдебната власт в България. Инициативата ще се изпълнява през тази учебна година, в рамките на програмата по „Етика" за 10-и клас, в областните градове. В Добрич ще участват ученици на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий".

Предвижда се веднъж месечно съдии от Окръжен съд Добрич да изнасят пред тях лекции за работата на съдебната власт, достъпа до правосъдие, ролята на непълнолетните лица като жертви или извършители на престъпления. Младежите ще посетят Съдебната палата и ще проведат симулативен съдебен процес. В края на учебната година ще бъде направено обобщение на усвоените знания. Очаква се занятията да повишат правната култура на учениците и да подобрят публичния образ на съдебната система в България, отбелязват от съда.

Реализацията на образователната програма ще бъде оценена и е възможно тя да се разшири и да обхване по-голям брой ученици в областните градове, а по-късно и в общинските центрове. В бъдеще програмата може да се пренасочи и към по-малките ученици или студентите.