Ще ремонтират Центъра за психично здраве с 495 000 лева
Ще ремонтират Центъра за психично здраве с 495 000 лева / Дарик Добрич

В Центъра за психично здраве да бъде реализиран проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на стойност 495 000 лева, реши Общинският съвет на Добрич. Сградата е построена през 1979 г. и състоянието й сега е крайно незадоволително, посочи кметът Детелина Николова, която внесе докладната за обсъждане. По думите й очевидна е необходимостта от предприемане на действия за енергийна модернизация с оглед подобряване на условията за ползване и намаляване на разходите за енергия.

Предвижда се средствата за планираните ремонтни дейности да бъдат осигурени чрез договор с гарантиран резултат, популярен като ЕСКО договор. При тези договори изпълнителят изготвя проекта, влага собствени средства за неговото изпълнение, а възложителят възстановява направените разходи в предварително договорен период от време.

Изпълнителят на проекта за Центъра за психично здраве ще бъде определен чрез открит конкурс. Направените инвестиции ще се изплащат от здравното заведение в срок от 5 години като за това се разчита на икономиите, което то ще реализира от намалените средства за отопление.

Сградата на общинската администрация в Добрич е санирана чрез ЕСКО договор и резултатите дотук показват, че реализираните икономии са дори по-високи от предварително заложените, посочи в залата на Общинския съвет кметът Детелина Николова.