Протест в Генерал Тошево срещу намерението за добив на газ в общината
Протест в Генерал Тошево срещу намерението за добив на газ в общината / Дарик Добрич
Референдумът ще се състои на 17 декември, а разходите се поемат от общинския бюджет
Общинският съвет на Генерал Тошево с пълно мнозинство  прие решение за произвеждане на местен референдум във връзка с инвестиционното намерение на „Русгеоком БГ” ЕАД да добива газ на територията на общината. Докладната записка бе внесена от кмета на Генерал Тошево Валентин Димитров. Основен мотив за внасяне на предложението е голямата значимост на обсъждания проблем за населението и евентуалните негативни последици върху природните дадености, околната среда и здравето на хората.

Въпросът, който предвижда референдума е: Против ли сте Община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?
 
Датата за провеждане на местното допитване ще бъде 17 декември, неделяРазходите за провеждане на референдума ще се осигурят от общинския бюджет.