Приемат молби за безплатни винетки за инвалиди

Приемат молби за безплатни винетки за инвалиди
Приемат молби за безплатни винетки за инвалиди

От 1 декември дирекциите " Социално подпомагане" в областта приемат молби-декларации за получаване на едногодишни безплатни винетни стикери от хората с увреждания. Редът и условията за получаването им засега не е променен. 

Предстоят промени в Наредба № Н-19 от 02. 12. 2008 година за условията и реда за освобождаване на лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища. Ще има промени и в Наредба Н-20 от 15. 12. 2008 година за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки. Промените се налагат от измененията в Закона за здравето и валидността на годишната винетка. За промените интересуващите се ще бъдат своевременно информирани, се съобщава на сайта на Регионалната дирекция за социално подпомагане.