Докладът на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН изтъква, че борбата с епидемията е в „несигурен етап“
Докладът на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН изтъква, че борбата с епидемията е в „несигурен етап“ / ThinkStock/Getty Images
Тази година за 30-ти пореден път отбелязваме 1-ви Декември - Световният ден на СПИН под мотото „Узнай своя статус". Кампанията цели насърчаване и обединяване на усилията на различни институции и организации за популяризиране и разширяване на обхвата на знаещите статуса си хора. Друга цел е повишаване на осведомеността на населението за предимствата на тестването, ранното откриване и своевременното насочване на инфектираните лица към лечение.

РЗИ – Добрич се включва в инициативите като провежда обучения на тема „Превенция на ХИВ/СПИН” в училищата на Добрич. Съвместно с ОМЦ „Захари Стоянов” се предоставят презервативи и здравно-образователни материали за превенцията на ХИВ/СПИН. Провеждат се АНТИСПИН кампании в общините Тервел и Каварна, съвместно с  Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. До 07.12.2018 г. включително ше се провеждат дни на отворени врати за изследвания за ХИВ, хепатити и СПИ в РЗИ - Добрич. Желаещите да проверят своя ХИВ статус могат да го направят в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС), който работи към РЗИ – Добрич всеки ден от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа;
 
От началото на 2018 г. в КАБКИС при  РЗИ-Добрич  пред- и след-тестово консултиране и изследване за ХИВ са получили 125 лица. От  изследваните 36 са жени  и 89 са мъже. Най-голям процент клиенти, пожелали анонимно изследване и консултиране са във възрастовата група 30-39 години, следвани от възрастовата група 20-24 години, информират от РЗИ – Добрич.