Осветлиха сътрудници на ДС в община Каварна
Осветлиха сътрудници на ДС в община Каварна / Sofia Photo Agency, архив

Комисията по досиетата обяви имената на кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници в община Каварна с принадлежност към ДС и разузнавателните служби на армията. Проверени са 203-ма души. В решението на комисията се посочва, че три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 2-ма души кметът на община Каварна не е предоставил всички необходими данни и за тях проверката продължава. Комисията обявява имената на 8 души с принадлежност към службите. Това са:

Атанас Матеев Матеев - агент Момчил, общински съветник от 07.11.1999 г. до 09.11.2003 г.
Георги Атанасов Алексиев - агент Искренов, общински съветник от 07.11.2007 г. до 2011 г.
Любчо Николов Карагюлиев - секретен сътрудник Страхил, общински народен съветник до 28.08.1990 г., кмет на кметство Българево от 07.11.1999 до 08.11.2007 г.
Мемиш Мустафов Мустафов - секретен сътрудник Вихър, член на ВрИК за периода от 28.08.1990 г. до 28.10.1991 г., общински съветник от 2003 г. до 2011 г.
Петър Йорданов Йорданов - съдържател на явочна квартира с псевдоним Луна, общински народен съветник до 28.08.1990г.
Стоян Койнов Йорданов - сътрудник с псевдоним Ламбов, общински съветник от 09.11.2003 г. до 07.01.2004 г.
Тодор Димитров Ахпазов - агент Адамов, заместник-кмет на община Каварна от 06.03.1992 г. до м. ноември 1995г. и от 24.11.2003 до 2011 г.
Хамза Велиев Алиев - агент Авицена, Общински съветник от 28.10.1991 г. до 07.11.1999 г.

Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 9 /девет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.