Обучаваха горски служители за отговорно управление на горите
Обучаваха горски служители за отговорно управление на горите / ДГС-Габрово

Горски служители преминаха обучение по FSC горска сертификация, съобщават от Североизточното държавно предприятие. В обучението участваха представители на всички 13 горски и 5 ловни стопанства към СИДП. През миналия месец предприятието получи Сертификат за отговорно управление на горите за 100% от територията си. Той беше издаден от първата световна независима система за устойчиви гори - Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите) и покрива общо 290 057 хектара държавни гори в обхвата на четирите области Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Издаден след детайлни оценки и анализи за дейността на предприятието, документът удостоверява, че СИДП стопанисва горите в съответствие с националното законодателство и всички международни стандарти.

Теоретичната част на обучението, което се проведе в началото на октомври, подготви служителите на горските стопанства за процедурите, докладите и добрите практики по прилагането на сертификата. Представени бяха и FSC стандартите за планиране и провеждане на одити и оценка, както и за горскостопанските задължения.
Практическото обучение премина на терен и постави акцент върху проверката на конкретни дейности, на документацията, свързана с тях, а също и на техниката и оборудването за безопасност.

Сертификацията е доброволна, но е важна гаранция за отговорното и устойчиво управление на горите и ефективното използване на целия спектър от продукти и услуги, които се добиват от тях.