ОДК Каварна отваря врати на 30 септември
ОДК Каварна отваря врати на 30 септември / община Каварна
Общинският детски комплекс в Каварна ще открие новата учебна година на 30 септември от 16 часа, съобщават от община Каварна. Комплексът е утвърдено извънучилищно педагогическо учреждение с традиции и перспективи. В педагогическото и общественото пространство на Каварна той има своето престижно място като център за развитие на творческите заложби на децата, пълноценно осмисляне на свободното време и участие в активния културен живот на града.

В Каварна присъдиха наградите "24 май"

Образователният процес обхваща не само учениците от 1 до 12 клас, но се работи и с деца от детските градини под формата на подготвителни групи за школите на ОДК. Основна сфера на заниманията е изобразителното изкуство и неговите направления. От повече от 30 години съществува школа „Керамика”. Децата се занимават и в клуб „Журналист“.

Традиционно Детският комплекс се включва във всички празници на град Каварна, както и в различни календарни, фолклорни и национални чествания и събития.

Заниманията в ОДК са безплатни за децата.

Комплексът има добра база. ОДК поддържа много добри взаимоотношения с родителите, с други културни институти в града, с училищата и детските градини на територията на общината. Активни са взаимоотношенията с други детски комплекси из цялата страна, с някои галерии, домове на културата и учебни заведения извън областта. 

Ежегодно децата се включват в много национални и международни конкурси,включени в Националния календар на МОН за извънучилищни дейности.