Галерията в Добрич - достъпна за хора с увреждания
Галерията в Добрич - достъпна за хора с увреждания / netinfo

В Художествената галерия на Добрич ще бъде адаптирано санитарно помещение за нуждите на хора с увреждания, което ще бъде разположено на втория етаж на сградата. Достъпът до втория етаж е осигурен още миналата година, когато в галерията беше монтиран асансьор за хора с увреждания. Предвижда се още на южния вход на галерията, където сега има изградена рампа, да бъде поставена автоматично-плъзгаща се врата. Подобренията  ще бъдат направени  в рамките на следващите няколко месеца.

Дейностите ще се извършат по проект “Художествена галерия - Добрич - достъпна и равнопоставена за всички”. Проектът е одобрен за финансиране в конкурс, организиран от Агенция за хората с увреждания. Той ще бъде финансиран по Методиката за разпределение на държавна помощ за проекти, свързани с достъпа и адаптирането на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение.

Сградата на галерията в Добрич е строена през 30-те години на 20 век и е превърната в галерия през 80-те години. Тя е архитектурен паметник на културата, един от стоте национални туристически обекти и е една от най-големите галерии в страната.

Проектът цели да се създадат условия за безопасно влизане и излизане в сградата,  пълноценно участие и равнопоставеност на пребиваващите в галерията посетители, в това число и на хората с увреждания. С реализирането на проекта галерията в Добрич ще предоставя по-добри възможности за провеждане на техни отчетни събрания, откриване на изложби, конференции, отчитане на проекти, чествания или срещи.