Финансират прекратяване на риболовни дейности по ОП Рибарство
Финансират прекратяване на риболовни дейности по ОП Рибарство / Дарик Добрич

Стартира приемът на заявления за кандидатстване за Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности", съобщават от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/. Дейностите се финансират по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" /2007-2013/ г.

Ще бъдат подпомагани проекти за прекратяване на риболовни дейности чрез нарязване на кораби за скрап, пренасочването им към нуждите на туризма или за създаване на изкуствени рифове, превръщането им в кораби музеи, или за обучение. Приемат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг. По мярката могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Безвъзмездната финансова помощ сe предоставя за премии на собственици на риболовни кораби за компенсиране загуби на доходи, вследствие изпълнението на целта на мярката. Финансовата помощ е в размер до 100 % от размера на изчислените премии, от които 85 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство /ЕФР/ и 15 на сто от държавния бюджет на Република България. Плащането по проекти е еднократно, обусловено от естеството на подпомаганите дейности, допълват от ИАРА.