/ IStock
Добрич ще има мобилен пункт за управление на риска при евентуални бедствия.

Специалният автомобил с висока проходимост, с който общината трябва да се сдобие през тази година, ще събира данни и ще оценява обстановката на терен при кризисни ситуации.

Това предвижда подготвеният проект на програмата за намаляване на риска от бедствия в общината в периода до 2025 година, който е предложен за обществено обсъждане.
Добрич попада в Североизточния сеизмичен район, който включва и близката Шабленска зона с очакван максимален магнитуд на земетръс по скалата на Рихтер до 8-а степен, се посочва в програмата една от потенциалните опасности за общината.

Община Добрич ще финансира граждански инициативи с до 3000 лв.

Сеизмичният риск може да бъде намален с подобряване на устройственото планиране и инженерно-техническото проектиране и общината планира до края на 2022 година да обследва и изготви паспортизация на сградите в града.

Заради опасността и от наводнения, предизвикани от обилни валежи, до края на следващата година ще бъдат изградени локални системи за оповестяване на територията на обекти - общинска собственост.

Добрич може да се окаже и в условията на повишена радиоактивност при евентуална авария в АЕЦ "Козлодуй" или чрез трансграничен пренос на радиоактивни вещества при авария в АЕЦ "Черна вода" в Румъния, която е на около стотина километра, се посочва в съобщението. Общината ще пристъпи към създаване на доброволно формирование, което да реагира бързо при бедствия, предвижда още програмата.

Предложения по проекта на общината могат да бъдат направени до 10 април.
БТА