Санирана жилищна сграда в Добрич
Санирана жилищна сграда в Добрич / Дарик Добрич
Община Добрич ще направи официално откриване на обектите, санирани по проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”. Церемонията включва пресконференция в 10.00 ч. и веднага след нея - прерязване на лентата на сградата на адрес ул. „Кирил и Методий“ 8.

Община град Добрич е бенефициент по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Общата стойност на договора за безвъзмездната финансова помощ е 3 038 478 лв. Проектът е част от инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич.

Изпълнението на договора започна в началото на януари 2017 г. и продължи 27 месеца. Девет жилищни сгради бяха включени в проекта: ул. „Каменица“ № 8, ул. „Кирил и Методий“ №8 и №18, ул. „Любен Каравелов“ № 4, ул. „Максим Горки“ 2, ул. „Страцин“ №4, ул. „Цар Симеон“ 13, ул. „Захари Стоянов“ №1, ул. „Йордан Йовков“ №13.