Разкриха незаконна дървесина
Разкриха незаконна дървесина / DarikNews.bg, архив
Акцията целяла противодействие на търговията с незаконно добита дървесина
Осем акта бяха съставени на територията на ДГС „Добрич” при съвместни проверки на мобилните контролни екипи към Североизточни държавно предприятие и служители на полицията. В акцията срещу търговията с незаконно добита дървесина участваха мобилните звена на горските стопанства в Добрич и Генерал Тошево, както и на ловното стопанство в Тервел.

Извършени са проверки в 23 частни къщи в с. Стожер, като в две от тях е констатирано наличие на дървесина без съответната маркировка и документи. Мобилните екипи са установили общо 2 куб. м дървесина от цер и ясен, за които са съставени четири акта и два констативни протокла.

Съвместната акция на горските стражари и полицията е продължила и в селата Стефаново, Славеево и Пчелино. В с. Стефаново са предприети проверки в 15 къщи, като са съставени два акта и един констативен протокол за незаконно добита дървесина.

Пет къщи са проверени в с. Славеево. Не са открити нарушения.

В една от проверените 10 къщи в с. Пчелино обаче са установени 1,4 куб. м незаконна церова дървесина. За нарушението са съставени два акта и един констативен протокол.

„Сключеното споразумение между МВР и Министерството на земеделието и храните ни позволява да правим съвместни проверки с полицията. Осъществената акция цели противодействие на търговията с нерегламентирано добита дървесина. Практиката показва, че ако няма търсене на незаконна дървесина, няма и предлагане. Затова мерките срещу „черния пазар” на дърва за огрев, са един от начините за ограничаване на незаконната сеч”, коментира инж. Цанко Николов, директор на ДГС „Добрич”. Той благодари на служителите на МВР за оказваното съдействие при опазването на горите.