/ iStock/Getty Images
Семейство от вида ням лебед (Cignus olor|) бяха спасени от експерти на РИОСВ-Бургас и представители на Българско дружество за защита на птиците, съобщиха от екоинспекцията.

Сигналът е получен на „зелен телефон“ на на 14 август за поява на шест лебеда на пътното платно между Бургаско езеро и магазин за строителни материали от типа „направи си сам“, което е прецедент.

За месец: Спасиха малко щъркелче и костенурка в Пазарджишко

Такова събитие обикновено се наблюдава между бившите утайници на Нефтозавода в Комлушка низина и защитената територия „Пода”, където често семейства лебеди заедно с техните малки, които все още не могат да летят, пресичат пътното платно.

Целта им е достигане на морската акватория, където безопасно да доотгледат новото поколение. Това ги излага на опасност да бъдат прегазени от движещите се с висока скорост автомобили и е предпоставка за възникване на катастрофи.

Благодарение на толерантното отношение на шофьорите, семейство лебеди с четири млади лебеда, успяха да достигнат паркинга на магазина, където служители на магазина ги изолираха на безопасно място до пристигане на спасителен екип от експерти на РИОСВ, които съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците, помогнаха на защитените птици да достигнат успешно морската акватория.

РИОСВ-Бургас

Преди да бъдат освободени възрастните лебеди бяха опръстенени от Българско дружество за защита на птиците, което ще помогне за разпознаването им при следващо подобно събитие.

Съвместните усилия на всички граждани, РИОСВ и неправителствена организация, доведоха до успешното преодоляване на бариерата от урбанизирана среда (Южна промишлена зона-Бургас) за семейството лебеди, които се размножават в Бургаско езеро.

Немият лебед (Cygnus olor) един от трите вида лебеди у нас, който се среща относително по-често. Видът и местообитанията му са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Бургаските езера и крайбрежните влажни зони са едно от важните места за вида, наред с други водоплаващи и водолюбиви птици.