/ МВР
Реализацията е по проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП „България-Турция” 2014-2020 г., съобщиха от МВР.

"Системата ще включва няколко сирени, част от които ще са на територията на Царево, Ахтопол и село Лозенец и с тях ще се надгради националната система за оповестяване на населението", коментира водещият партньор в трансграничния проект Младен Петров, директор на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в МВР.

По думите му: „сирените се ползват за превенция при наближаване на огъня към населените места. С тях ще се направят няколко тренировки и при необходимост - с различни сигнали, населението ще бъде оповестено в случай на опасност”.

Терзийски: Всеки вложен лев в превенция спестява в бъдеще на държавата огромни разходи

Подобна система за наблюдение на горските пожари ще бъде изградена и в турската част на Странджа - общините Визе, Къркларели и Демиркой, допълни представителят от турската страна - партньор по проекта - Ердан Шахан, зам.-директор на регионалната дирекция по горите в Истанбул.

Той обясни, че горите, разположени в област Къркларели - турската част на Странджа, ще бъдат наблюдавани, чрез система от дронове и за целта са закупени две мобилни средства.

Участниците бяха поздравени от зам.-областния управител на Бургаска област Владимир Крумов, който изтъкна важността от създаването на единна система за мониторинг на горските пожари в Странджа, без планината да се дели на българска и турска.

Крумов припомни последните случаи на горски пожари, датиращи от миналия месец, когато в гасенето се включиха пожарникари, горски служители и много доброволци, за да предотвратят риска от разпространяването му през границата.

В този смисъл той акцентира върху възможността, която дава трансграничният проект - двете страни ще наблюдават за аналогични рискове за околната среда;  дейността им ще бъде насочена към управлението на горските ресурси и защита на населението; съвместната работа ще повиши нивото на местния капацитет и експертиза за управление на риска.

Реализацията на този проект е много важна за нашия регион - един от най-пожароопасните райони в България. Странджа е обща планина, което значи, че и отговорността за нейното опазване е обща грижа – българска и турска, допълни още Владимир Крумов, пожелавайки на  участниците успех и упоритост в осъществяването на поставените цели.
 
Продължителността на проекта е 19 месеца, като общата стойност е 581 524.57 евро. Заложената цел е увеличаване на интервенциите в областта на превенцията и управление на риска, както и укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция.