Промениха се маршрутите и на междуселищните рейсове
Промениха се маршрутите и на междуселищните рейсове / sxc.hu

С въвеждането на новата транспортна схема се промениха и маршрутите на междуселищните автобусни линии. Ето ги в актуалния им вид:

Линия №5 Бургас - Атия
Маршрут
АГ"Запад" - бул. Мария Луиза - ул. Индустриална.....
.......ул. Индустриална - бул. Мария Луиза - АГ "Запад"

Линия №16 Бургас - Полски извор - Тръстиково
Маршрут
АГ"Запад" - бул. Мария Луиза - ул. Индустриална - бул. Захари Стоянов.......
.......бул. Захари Стоянов - ул. Индустриална - бул. Мария Луиза - АГ"Запад"

Линия №18 Бургас - Твърдица
Маршрут
АГ"Запад" - ул. Одрин - ул. Сан Стефано - бул. Мария Луиза - ул. Индустриална.....
.......ул. Индустриална - бул. Мария Луиза - ул.Сан Стефано - ул. Одрин - АГ "Запад"

Линия № 32 Бургас - Изворище / Брястовец / Драганово
Маршрут
АГ"Запад" - ул Сан Стефано - бул. Демокрация - бул. Стефан Стамболов......
.......бул. Стефан Стамболов - бул. Демокрация - ул. Сан Стефано - (сп. "ул. Шейново")- АГ"Запад

Линия №62 Бургас - Драганово
Маршрут
АГ"Запад" - ул Сан Стефано - бул. Демокрация - бул. Стефан Стамболов......
.......бул. Стефан Стамболов - бул. Демокрация - ул. Сан Стефано - (сп. "ул. Шейново")- АГ"Запад

Линия Бургас - Българово
Маршрут
АГ"Запад" - ул Сан Стефано - бул. Демокрация - бул. Стефан Стамболов......
.......бул. Стефан Стамболов - бул. Демокрация - ул. Сан Стефано - (сп. ул. "Александровска") - АГ"Запад

Линия Бургас - Камено
Маршрут
АГ"Запад" - ул Сан Стефано - бул. Демокрация - бул. Стефан Стамболов......
.......бул. Стефан Стамболов - бул. Демокрация - бул. Сан Стефано (сп. "ул. Шейново") - АГ"Запад
Линия Бургас - Извор
Маршрут
АГ"Запад" - бул. Мария Луиза - ул. Индустриална.....
.......ул. Индустриална - бул. Мария Луиза - АГ "Запад"
Линия Бургас - Равна гора
Маршрут
АГ"Запад" - бул. Мария Луиза - ул. Индустриална.....
.......ул. Индустриална - бул. Мария Луиза - АГ "Запад"
Линия Бургас - Крушевец
Маршрут
АГ"Запад" - бул. Мария Луиза - ул. Индустриална.....
.......ул. Индустриална - бул. Мария Луиза - АГ "Запад"

Определените със Заповед №3282/15.11.2016 г. на кмета на община Бургас маршрути за движение на територията на гр. Бургас за автобусните линии от областна и републиканска транспортна схема, са следните:

- Превозвачите, изпълняващи превози, започващи и завършващи на територията на Автогара "ЮГ", се движат по бул. "Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (УМБАЛ), след което продължават по бул. "Демокрация", бул. "Булаир", до Автогара "ЮГ".

- Превозвачите, изпълняващи превози, започващи и завършващи на територията на Автогара "Запад" и преминаващите през гр. Бургас, се движат по бул. "Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (УМБАЛ), след което продължават по ул. "Струга" до АГ "Запад".

Движението по определените маршрути е двупосочно.