/ dariknews.bg
Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков проведе работна среща с бургаските си колеги. Това е първо посещение на Чолаков в административен съд извън София, след като официално встъпи в длъжност на 22 ноември.
 
В хода на разговора магистратите от Административния съд в Бургас поставиха въпроса за отпускането на още поне пет бройки за съдии, за да се достигне средната натовареност на административен съдия за страната. Георги Чолаков заяви готовност да съдейства за решаване на проблема.
 
Той беше запознат със съдебните зали и помещения, които ползва Административния съд и трудностите за граждани, съдии и служители, заради това, че съдийски кабинети, съдебни зали и деловодство са пръснати на различни места в сградата и нямат връзка помежду си.