Поздрав от турското консулство по повод 10 ноември
Поздрав от турското консулство по повод 10 ноември / dariknews.bg

От турското консулство  беше изпратено поздравително писмо по повод днешния 10 ноември, в който отбелязваме 25 години от началото на промените в политическата, икономическа и обществена система у нас. Можете да прочетете пълния му текст, който публикуваме без никаква редакторска намеса, на по-долните редове:

„На 10 ноември 2014 г. се отбелязва 25-та годишнина от започването на политическите промени с историческо значение за България, Турция и Европа. На 10 ноември 1989 г., ден след падане на Берлинската стена в България започва нова ера.

Тази промяна е символ на края на насилието, трудностите, болката и страданието на които са били подложени приятелския български народ и сънародниците ни в България. На тази дата започва нов етап на свобода, основаващ се на съвременни ценности като демокрация, човешки права и правова държава.

Целия български народ и интелектуалната общност са били принудени да живеят с насилието на тоталитарния режим. Въпреки това, без да склоняват глава, те се противопоставят на режима в името на човешкото си достойнство и съвест, десетилетия наред полагат неуморен труд и усилия за това България да бъде свободна страна, със свободно гражданско общество, възприела съвременните ценности, отреждащи й заслужено място и завидна позиция в международната общност. Тези добродетелни усилия стоят отвъд всякакъв вид възхвала.

Насилието, на което в миналото са били подложени заради идентичността си, насилствената смяна на имената, определяща същността им, конфискацията на имуществото им и принудителното изселване на конвои през 1989 г. без да им бъде предоставено право на избор, не успяха да отклонят Българските турци и всички наши сънародници в България от борбата им за достоен човешки живот. Тази принципна позиция бе от решаващо значение за окончателните промени и преустройство на България. Без съмнение, значението на гореспоменатата позиция ще се оцени от историците.

С това разбиране българските турци, чрез приноса си за развитие на пряката демокрация и обединението на нацията, като общност подкрепяща разбирателството,  благоденствието, демократичните, мирните и конструктивни инициативи, са участници в демократичния процес на България при преодоляването на трудностите от т.н. „преход“. По този начин е оформен „етническия модел“ - повод за гордост на България.

С реформите, които през изминалите 25 години осъществи, България измина огромно разстояние, базирано на демокрацията, човешките права и универсалните ценности. Това е повод за радост за Турция, която е съседна, приятелска страна и надежден съюзник. Искреното ни желание е България да бъде пример за други страни като едно 
демократично и проспериращо общество, което се развива по линията на евро-атлантическите ценности.

Като страна, която премина към многопартийна политическа система през 1946 г., страна-учредител на Европейския съвет, член на НАТО от 1952 г. и със статут на асоцииран член на ЕС, Турция винаги е целяла да развива сътрудничеството си във всички сфери със съседна България, която е интегрирана с евро-атлантическите ценности, съюзник в НАТО и член на ЕС. В тази връзка, Турция желае да има принос към общото благополучие и да развива двустранните отношения в контекста на всеобщите съвременни и универсални ценности.

От 10 ноември 1989 г., датата, на която започват промените и преустройството изминаха 25 години - период в който израсна едно ново поколение. Въпреки това, „преходът“ все още продължава. Надеждата ни е този процес на промяна и преустройство да завърши бързо, като в другите европейски страни. В тази насока, Турция, както винаги, ще продължава да бъде до приятелска България и ако е необходимо ще оказва подкрепа.

В тази историческа годишнина, поздравяваме всички държавници и цялото гражданско общество на България, демократичните политически партии, местни власти, религиозни общности, представители на бизнеса, хората на изкуството, медиите, академичните и интелектуални среди и всички видни общественици, за решителната им и самоотвержена работа.

Изказваме най-искрените си поздрави и пожелания за благополучие и успех на нашите сънародници, които заемат основна роля в отношенията между Турция и България, на съгражданите ни в Турция с изселнически корени и на приятелския български народ.”