/ Окръжен съд - Бургас
Новият административен ръководител на Окръжния съд Росица Темелкова представи на журналисти от региона модела на диалог с медиите, който ще следва в своята предстояща работа като такъв.

Тя обяви, че ще се стреми да подобрява процесите в съда за постигане на бързина и прозрачност на правораздаването и ще държи на повишаване на професионалната квалификация и мотивация на магистратите.

Темелкова е завършила "Право" в Софийския университет „Свети Климент Охридски". Магистрат с над 27 години юридически стаж е, с ранг „съдия във Върховния касационен и Върховния административен съд“.

В Районния съд е работила от 1992 до 1998 година. От 1998 досега е била в Окръжния съд. През 2009 година е избрана за негов заместник-председател и ръководител и на въззивно гражданско отделение в него.