Митничари ще режат “Гучи”
Митничари ще режат “Гучи” / netinfo
533 тениски и панталони с марката “Gucci” ще бъдат унищожени чрез нарязване на 14 август на митническия пункт Лесово. Дрехите са иззети през февруари и април тази година, поради нарушаване на права, произтичащи от регистрация на търговска марка.

Стоките са задържани съгласно изискванията на Регламент 1383/2003 на ЕС и Закона за марките и географските означения и подлежат на унищожаване. Нарязването ще стане в присъствието на официалния правопритежател на търговската марка.