Лятото донесе 5% повече пари на България
Лятото донесе 5% повече пари на България / netinfo

5% повече приходи спрямо миналата година са отчетени в края на летния сезон. В абсолютни стойности е отчетен и ръст на чуждестранните туристи, който достига също 5%.

През 2013 год. ще бъдат изразходени 20 млн. лв. от оперативни програми за реклама на България като туристическа дестинация. Други средства ще бъдат осигурени чрез бюджета. Предвидени са и средства за иновативни туристически материали и за осигуряване на участия в специализирани туристически изложения в страната и в чужбина.

Според зам. министър Иво Маринов, който взе участие в дискусията върху стратегията за създаване на бранд  „дестинация България", провела се в Поморие, предстои да се вземе решение дали е необходимо да се смени логото и слогана, с които България се представя пред света.