Карнобат казва НЕ на ТПТИ
Карнобат казва НЕ на ТПТИ / netinfo

Карнобат е третата българска община, която ще каже „не" на подготвяното Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ и на аналогичното споразумение с Канада - СЕТА.
Предложението за присъединяването към Декларацията от Барселона от 22 април ще бъде внесено от кмета Георги Димитров за разглеждане на предстоящото заседание на Общински съвет - Карнобат.
Кметът изрази очакването си да получи сериозна подкрепа от всички общински съветници и цялата общественост.
„Подкрепям Декларацията от Барселона и съм против този тип споразумения, защото те облагодетелстват и осигуряват печалби на големите транснационални корпорации за сметка на местния бизнес и обществото", коментира г-н Димитров.
Според кмета производителите в региона трябва да бъдат категорично защитени. В община Карнобат се отглеждат стотици декари с лозя, зърно, череши, ябълки, праскови и не бива да се допуска подобни споразумения да определят съдбата на производителите, в условия на пълна непрозрачност.
С Декларацията от Барселона Европейския парламент, Европейския съвет и националните правителства се призовават да не подписват СЕТА и се настоява преговорите по ТПТИ да бъдат незабавно преустановени.
„Днес Европа се намира на кръстопът. Кризите, пред които е изправен ЕС, изискват политическо решение. Ние вярваме, че такова решение за Европа е поставянето в центъра на политиките на нейните основни ценности: солидарност, зачитане на свободите и справедливост. Тези търговски споразумения от ново поколение са със съмнителен принос за обществото като цяло. Европа трябва да развива икономиката си чрез укрепване на социалните, екологичните и трудовите права, а не само разширявайки свободната търговия", се казва в документа.