/ netinfo
„С промените в Закона за железопътния транспорт се цели по-голяма либерализация на пазара  и увеличаване правата на превозвачите в ЕС. Основната цел на законопроекта, е привеждането на досега съществуващия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство, като в него се предвиждат редица промени. Те се отнасят за Четвъртия железопътен пакет, приет през 2016 г

Той. включва пет нормативни акта, разделени в два „стълба“ : „Технически стълб“ и „Пазарен (политически) стълб“. В най-общ аспект акцентите падат върху правата на железопътните превозвачи на достъп при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия до железопътната инфраструктура. Обхванати са и обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари“.

Това заяви народният представител от ГЕРБ Иван Вълков по време на дебатите за Закона за железопътния транспорт. Днес парламентът прие на първо четене предложените промени. Те целят транспонирането на европейска директива. Текстовете касаят и издаването на единен сертификат за безопасност.

Съгласно директивата, сертификатът може да бъде издаван както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по безопасността – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

Според бургаския депутат българският пазар е либерализиран още през 2009 г. и фирмите, които преминават през нашата страна, разполагат с нужния сертификат. „Държавата има сключен договор за извършване на обществената услуга, който беше подписан през 2009 г. и е със срок от 15 години.

През 2024 г. не може да дойде никакъв друг превозвач и нашият пазар е напълно защитен. Със законопроекта за железопътния транспорт се гарантира, че услугата железопътен транспорт ще се изпълнява от БДЖ“, коментира Вълков, който е член на парламентарната комисия по транспорт.

По отношение извършването на превоз на пътници железопътните превозвачи ще имат право да превозват пътници между железопътни гари, разположени в държави - членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България.

В законопроекта е предвидено и допълване на санкционния режим при нарушения на законодателството по отношение на несправедливо или дискриминационно третиране на железопътни предприятия от управител на инфраструктура.