Екоексперти:Споразумението за петролопровода е вредно за България
Екоексперти:Споразумението за петролопровода е вредно за България / netinfo

Ще направим опит да атакуваме ратификацията на споразумението за петролопровода Бургас-Александруполис пред международните правни институции,  каза днес в Бургас Петко Ковачев, експерт от Института за зелена политика в България.  Той представи днес своя анализ на споразумението изготвен върху текста публикуван в уеб страницата на МРРБ.

Петко Ковачев заяви , че при невъзможност да се отмени ратификацията, ще се опитат да въздействат върху  МОСВ при оценката за въздействието върху околната среда на проекта. Смятаме че, споразумението за изграждане на петролопровода е вредно за интересите на България, каза Петко Ковачев.

 Страната ни е най-ощетена и ще настояваме да се  промени формата на това споразумение, ако то изобщо остане в този си вид. Според изчисленията направени от експертите на Института,  страната ни ще загуби около 106 млн. евро от клауза според която ,  България се отказва от това да събира ДДС върху стоките и услугите свързани с изграждането на нефтопровода. Ковачев направи уточнението , че 2/3 от строителните работи ще се извършат на наша територия.

Другият притеснителен факт е  че, според текста на споразумението България и Гърция не могат да се откажат,  защото то е безсрочно и не е ясно какво означава текста „ до достигане на възвращаемост на проекта. От текста става ясно,  че двете страни трябва да бъдат готови да правят отстъпки– с данъци и митнически сборове и т.н.

Нито един от текстовете в споразумнието обаче, не дава гаранции за опазването на околната среда в България и Гърция,  както и акваторията на Черно Море. В  същото време тръбопроводът ще  мине в близост до  зони включени в Натура 2000. Бургаският залив ще бъде подложен на нарастващ риск от инциденти в ситуация с два или три,  дори четири терминала за претоварване на суров нефт и ежедневно разминаващи се танкери.

Общия извод е на екоекспертите е,  че споразумението не гарантира, равноправна и взаимноизгодна основа по отношение  на България.  Нефтопровода е ненужен, но в случая задължаващ България, при липса на всякакви еко, социални и политически гаранции.