Бургас черпи опит най-силните в Европа
Бургас черпи опит най-силните в Европа / netinfo


Община Бургас почерпи опит от най-напредналите европейски градове в сферата на устойчивото енергийно градско развитие. Това се случи в рамките на провелата се международна конференция в гр. Малмьо, Швеция, като част от проект Covenant CAPAcity - „Изграждане на капацитет на местните власти за напредък в областта на климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, действия, мониторинг (www.covenant-capacity.eu) и проект CASCADE - "Градове обменят опит относно управлението на енергията на местно ниво" (http://www.cascadecities.eu/), финансирани по програма „Интелигентна енергия за Европа" на Европейската комисия. Реализацията на съвместни инициативи по проекти финансирани по програма „Интелигентна енергия за Европа" и насочени към постигането на общи цели е силно насърчавано от страна на Европейската комисия, с оглед на по- качественото изпълнение и постигането на по- висока устойчивост на резултатите.
По време на конференцията г- жа Атанаска Николова, зам.- кмет „Европейски политики, околна среда" в Община Бургас, представи ползите от прилагането на екологични политики на местно ниво и положените усилия от страна на Община Бургас за въвеждане на енергоефективни мерки във всички обществени сгради, създаването на подходящи условия за използване на алтернативен транспорт от гражданите, както и използването на възобновяеми енергийни източници.
Домакините от Община Малмьо, световен лидер в областта на устойчивото енергийно развитие, представиха успешния си опит от комбинацията на дългосрочно планиране с конкретни реализации в трите направления на устойчивото развитие - социална, икономическа и екологична устойчивост. Силно впечатление направи амбицията до 2020 град Малмьо да използва 100% енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.