/ Областна администрация - Силистра
Огнище на африканска чума по домашните свине в созополското село Зидарово потвърди Българската агенция по безопазност на храните. То се намира в нерегистрирано лично стопанство, в което били отглеждани 14 прасета.
 
Взетите от 6 живи свине проби са потвърдени като положителни за вируса на АЧС от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски  ветеринарномедицински институт в София.
 
БАБХ незабавно предприе мерки за контрол и ликвидиране на заболяването. Принудителното убиване по хуманен начин и обезвреждането на труповете на всички болни домашни животни ще бъде днес.
 
Създадени са зони на рестрикция  - 3 километра предпазна и 10 километра надзорна зони, в които са наложени мерки за контрол и ликвидиране на АЧС. Освен лични стопанства, в периметъра попада 1 фамилна свинеферма и 3 стада с източнобалкански свине.
 
В трикилометровата предпазна зона се предвижда превантивно хуманно умъртвяване на всички домашни свине. Клинични прегледи и лабораторен надзор ще бъдат извършени в населените места, попадащи в десеткилометровата надзорна зона.