/ Община Разлог
Четири жилищни блока в Разлог вече са с повишена енергийна ефективност след успешно изпълнен проект на общинска администрация.

Още 4 жилищни сгради обновиха по европейски проект в Разлог

В град Разлог се проведе заключителна конференция  по повод приключване на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група” (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0115-C03.

Кметът инж. Красимир Герчев подари на председателите на обновените блокове фотоколажи, показващи голямата промяна, постигната благодарение на изпълнения проект.

Обновиха по проект две училища в Разлог

По проекта са обновени 4 блока, като са изпълнени строително-монтажни работи, включващи цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под, осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение. Проектът пряко подобрява условията за живот на 82-ма души. Очакванията са по време на настоящия зимен сезон те да намалят разходите за енергия в своите апартаменти.

Хайдути гостуваха на децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Разлог

Общата стойност на реализирания проект е 1 081 575.45 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 916 163.35 лева, националното съфинансиране е 161 675.90 лева, собственото съфинансиране е 3 736.20 лева.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.