Нов декан в Югозападния университет
Нов декан в Югозападния университет / пресцентър

На проведеното вчера общо събрание, доц.д-р Траян Попкочев беше избран за Декан на Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски“, информират от пресцентъра на учебнота заведение.

Той бе избран с 38 гласа „за“. Административният опит на доц. д-р Траян Попкочев включва и два четиригодишни мандата като заместник-ректор по"Образователна дейност - бакалавърски програми " в периода 2007-2011 г. и 2011-2015 г. Освен това той изпълнява длъжността ръководител на катедра „Педагогика" от 2011 г. до сега, член е на Факултетния съвет на Факултета по педагогика.

Доц. д-р Попкочев е бил и зам. декан по научноизследователската работа и кредитната система от 2005-2007 г. Член е и на Академическия съвет на Университета.

Научните му интереси са в областта на философията на образованието, педагогическата социология, експерименталната педагогика и управление на висшето образование.

Автор е на учебници и учебни пособия за началното, средното и висшето училище и статии в български, руски, македонски, украински, българо-австрийско-немски и гръцки сборници и списания.