Два мъртви лебеда откриха за седмица край Сандански
Два мъртви лебеда откриха за седмица край Сандански / netinfo
Две мъртви птици от вида “Ням лебед” са открити в рамките на седмица край Сандански, съобщават от РИОСВ. Според експерти птиците са станали жертва на бракониерство.

Протоколите от Държавно горско стопанство – Сандански и мъртвите птици са получени днес в екоинспекцията за разпореждане, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

След наблюдения е установено, че по поречията на Струма и Места в Благоевградска област зимуват 7 екземпляра на “Ням лебед”. РИОСВ – припомня, че “Немият лебед” е защитен вид и всички форми на неговото улавяне или умишлено умъртвяване са забранени.

Санкцията за нарушителите, според Закона за биологичното разнообразие е от 100 до 5 000 лв., а според Закона за лова и опазване на дивеча - лишаване от право на лов до 2 години.