ЕК ще представи нови доклади за България и Румъния
ЕК ще представи нови доклади за България и Румъния / Thinkstock/Getty Images

Европейската комисия ще представи днес докладите за България и за Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Досега комисията изготви 15 доклада за нашата страна и 16 за Румъния.

ЕК увери България, че механизмът за наблюдение ще отпадне до 2019-та

Предвижда се днешните доклади да оценят напредъка на двете държави от въвеждането на механизма преди десет години. Комисията потвърди увереността си, че ще може да прекрати механизма до 2019 година. За да се случи това е необходимо е отчитане на изпълнението на препоръките и съгласието на министрите в Съвета на ЕС.

Световен доклад: Върховенството на закона в България е сред най-слабите в ЕС

В миналогодишния си доклад ЕК препоръча нашата страна да доразвие предприетите мерки за подобряване на надеждността на случайното разпределение на делата и на назначенията в съдебната система. Комисията призова за реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС) чрез необходимите изменения в Закона за съдебната власт.

Докладът отбелязваше нуждата от постигането на резултати, показващи прозрачно и последователно вземане на решения от ВСС по назначенията, при ясни стандарти за професионални качества и почтеност. Препоръката за осъвременяване на българските наказателни закони остана в сила. Препоръчваше се цялостна реформа на наказателната политика в съответствие с идеите, заложени в стратегията за реформа на съдебната система.

"Монд": България и Румъния бавно се приближават към европейските стандарти на живот

Българските власти бяха призовани да продължат с реформите на ключови части от съдебната система, като бъдат предвидени подходящи промени на съдебната карта, прилагане на електронното правосъдие, ясни стандарти за дисциплинарните производства и постоянство в реформата на прокуратурата. ЕК препоръча изготвянето на независима оценка на дисциплинарната практика на ВСС в периода след 2012 година.

По отношение на борбата с корупцията комисията очерта задачата за бързо повторно разглеждане от Народното събрание на предложенията на правителството за нов закон. Комисията настоя за продължаване на действията за справяне с корупцията сред редовите служители на МВР.

ЕК предава България на Съда на ЕС за електронните паспорти

В областта на борбата с организирана престъпност се посочваше, че България трябва да постигне резултати с налагането на окончателни присъди. Комисията очакваше приемането на подобрения в Закона за отнемане на незаконно придобито имущество.

Източник: БТА