/ / iStock/Getty Images
Израел разрешава внасянето на яйца от България. Това стана ясно по време на среща в Тел Авив между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и министъра на земеделието и селските райони Ави Дихтер.

Вносът на яйца от България в Израел е бил ограничен от години. Български компании имат интерес към израелския пазар и Службата по търговско-икономически въпроси е задействала процедура за получаване на разрешително.

Процесът е сложен и дълъг, отнел около година, но Дихтер заяви, че е приключил с положително решение. 
 

БГНЕСДвамата министри ще проучат възможността за подобно разрешение и за внос на телешко месо от България. Също така Израел има интерес и за увеличаване на вноса от България за зърнени култури. 

„България е с големи традиции и силен земеделски и животновъден сектор, но имаме интерес към обмяна на опит за внедряване на повече иновации в него, които да насърчат растежа на компаниите”, подчерта министър Стоянов.

На срещата бяха представени някои от постиженията на Израел в земеделието - рециклиране на отпадна и преработка на морска вода, мониторинг на културите и др.

Предложено бе и създаването на съвместна инициатива между Министерството на земеделието и селските райони и българската Служба по търговско-икономически въпроси, в рамките, на която, в оперативен порядък, да се обсъжда опита на двете държави като информацията да бъде предоставяна на българските институции и бизнес.

Двете страни проучват стартирането на дейности за обмяна на знания и съвместно производство в отбранителната индустрия. 

„През последните дни проведох редица срещи с водещи израелски компании в сектора. За всички тях България и отбранителната ни индустрия са познати и виждат потенциал за съвместни проекти”, подчерта Никола Стоянов. Според него е необходим тласък на държавно ниво, който ще даде старт и на серия от съвместни проекти.

Двамата се договориха да продължат и с набелязването на конкретни действия за насърчаване на бизнеса и подготовка на разменени визити по набелязаните теми с участието на бизнеса.
БГНЕС