/ netinfo
Като информационен портал, чиято основна задача е да предоставя възможно най-пълната и актуална информация в областта на финансовото кредитиране, от Izbiram.bg изготвихме бърз преглед на състоянието бързите кредити за изминалата 2017 година.

За да бъдем възможно най-обективни, по анализа работихме заедно с нашите партньори от Minizaem.bg.

Мини Заем е търговски бранд на небанковата финансова организация Изи Финанс ЕООД. Дружеството стартира своята дейност през 2010 година и е едно от първите, които предлагат кредитиране изцяло онлайн.

Приоритет на кредитната компания е да предоставя микрокредити онлайн при облекчени условия и без допълнителни такси. Небанковата финансова организация е сред първите, които предоставят на своите клиенти опцията предсрочно погасяване на кредити без неустойки и без заплащане на допълнителни такси за оставащото време от договора.

Като повечето от кредитните компании, предоставящи бързи кредити, Мини Заем оперират с два вида кредити - „заем до заплата” и „кредит на вноски”.

Обзорът, който извършихме за изминалата 2017 година показа следното:

1. Кредитоискателите не избират кредитна компания според най-добрите условия, които предлага, а според други критерии

От анализите става ясно, че когато потребителите имат нужда от пари не се спират на компания, която може да им предложи наистина добри условия, а търсят компании, които им предлагат безлихвен кредит, участия в томболи и отстъпки. За съжаление обаче, в тези на пръв поглед много изгодни предложения, понякога се крият допълнителни условия и невинаги да вземеш безлихвен кредит или или кредит с привидно ниски лихви е по-доброто решение.

Затова от Мини Заем съветват:

*Преди да потърсите заем, премислете добре дали имате нужда от такъв и ако отговорът ви е положителен - изберете внимателно типа на кредита.

*Внимателно се запознайте с всички условия по кредита.

*Ако не сте напълно сигурни коя компания предлага най-добри условия, направете съпоставка в кредитен калкулатор, като този в страницата на Izbiram.bg.

*Ако нещо не ви е напълно ясно - задавайте въпроси.Това е ваше право.

2. Ръстът на бързите кредити, който беше отчетен през 2017 година се отнася предимно за усвоени кредити в по-голям размер (над 3000 лв.)

Какво означава това?

Ръст на кредитите наистина има, но той се отнася за кредитите в размер над 3000 лв. и с по-дълъг период на изплащане. Това са заеми, които неправилно се наричат „бързи”.

Разликата между бързите кредити и другите потребителски кредити е, че те не се предоставят с бързината на спешните заеми, не се отпускат дистанционно, изскванията към кредитоискателите са по-високи и минималните суми са по-високи.

Това е и причината, поради която от Мини Заем не предлагат кредити в голям размер. Максималният размер на заемите, които предоставят е до 2200 лв., а срокът за погасяване е до година и два месеца. Така наистина всеки, който иска може да вземе своя „Бърз онлайн кредит” и да се възползва от една от най-ниските лихви, предоставяни от кредитни компании (справка в Кредитния калкулатор).

3. През 2017 година необслужваните кредити за първите тримесечия намаляха, но се увеличиха през последното

Защо увеличението на необслужваните кредити е по-голямо през последното тримесечие?

От Мини Заем са на мнение, че необслужваните кредити се увеличават в края на годината, тъй като тогава има и най-много празници. А празниците са времето, когато се увеличава броя на кредитоискателите, които заслепени от лъскавите реклами не могат да устоят на желанието да харчат безразборно пари. Увлечени от „изгодните оферти” за намаление на различни стоки, не могат да преценят правилно ситуацията и се поддават на импулса да имат мечтаната стока на всяка цена. А когато липсват собствени средства, най-лесният и бърз начин е да поискат кредит.

Впоследствие се оказва, че не са преценили добре и няма как да обслужват усвоения кредит. Така той става „лош” и това обяснява увеличения ръст на необслужвани кредити в четвъртото, последно тримесечие на годината.

За да не попадате и вие в подобна ситуация, ние ви съветваме да не се поддавате на импулсите си за покупка на нещо, което не ви е жизнено необходимо, а преди да потърсите кредит да си дадете сметка, дали ако все пак вземете заем ще можете да го погасите без проблеми.

От  Izbiram.bg и Minizaem.bg ще продължим да ви помагаме с каквото и както можем, за да можете информирано и без притеснения да се възползвате от тази иначе страхотна финансова услуга „бързи кредити” и през 2018 година.