/ Траурна агенция “Небесна”
При избора на траурна агенция е необходимо да се уверим, че съответната агенция може да отговори на нашите нужди и желания. Има няколко неща, които можем да проверим преди да се доверим на определена агенция.

1. Лиценз и акредитация - Уверете се, че агенцията има необходимите лицензи и сертификати, за да извършва погребални услуги. Някои агенции могат да бъдат членове на професионални асоциации, което е допълнителен знак за надеждност. В страницата на Траурна Агенция “Небесна”, можете да разгледате различни отличия и грамоти, които една надеждна компания в
сферата на този тип услуги, следва да притежава. Небесна е член на световната асоциация FIAT IFTA, както и дългогодишен член на съюза на погребалните фирми в България.

2. Прочетете отзиви и препоръки - Когато напишем “погребална агенция София” в Google, можем да разгледаме различните компании, предлагащи погребални услуги. В този случай, бихме търсили агенция, която е успяла да привлече повече позитивни отзиви и мнения като това ни дава допълнителна гаранция за качеството на услугата.

отзиви
Траурна агенция “Небесна”

3. Опит и надеждност - Редно е да търсим някаква допълнителна гаранция за качество. Погребални агенции “Небесна” вече четвърт век служат на своите клиенти като за това засвидетелстват 15 000 извършени погребения и кремации, и над 15 000 успешно изпълнени поръчки за паметници.

4. Прозрачност на цените - Друг важен фактор, който трябва да наблюдаваме е дали фирмата гарантира пълна прозрачност на цените и услугите като по този начин се застраховаме, че няма в процеса на работа да излязат допълнителни скрити такси или условия.

5. Нужди и предпочитания - Важен детайл е агенцията да може да отговори на Вашите специфични нужди и предпочитания. Траурна агенция “Небесна” работи с лекари за градовете София и Русе като по този начин спестява допълнителни затруднения, при случай на смърт в семейството.

6. Ниво на услугата - За съжаление, смъртта е събитие, което оставя мрачна дата в нашите календари, но е важно агенцията на която се доверяваме да подходи с необходимата емпатия и грижа. Важни детайли като униформа, отношение и отзивчивост, ще Ви помогнат да разграничите професионалистите от останалите.

Лицето на качествените погребални и траурни услуги в София и Русе - Небесна ООД

Създадена през 1999 година, траурна агенция “Небесна” дава гаранция за качество и професионализъм, спазвайки етичния кодекс и помагайки на своите клиенти вече над 25 години в тези трудни моменти. Небесна е семейна компания, в която на пиедестал са честността, топлото отношение и качеството на услугата. Ще познаете техните служители по високото им ниво на възпитание, отзивчивост и услужливост, както и по техните униформи, вратовръзки и автомобили. Небесна разполага с денонощни екипи с лекари в София и Русе, както и със специализирани хладилни автомобили за транспорт на починали в страната и чужбина. За повече информация и услуги, моля, посетете уебсайта на Небесна: https://www.nebesna.com, където можете да намерите обширна информация.

Спокойствието в ръцете на професионализма - това е Небесна.