Създават Кабинети по любопитство в РУ
Създават Кабинети по любопитство в РУ / снимка: Дарик - Русе

„Европейска нощ на учените 2009" ще се проведе на 25 септември в Русенския университет. И тази година висшето училище спечели финансиране чрез тематичния си проект STAR NIGHT, ръководен от проф. Велико Иванов. Разработката е по Седма рамкова програма на ЕС, а планираните дейности са посветени както на изследователите, така и на младите хора, които проявяват интерес към кариерата „Учен".

„Европейска нощ на учените" се провежда от 2005 г. и се стреми да събуди широк обществен интерес към учените и тяхната роля за социалното и технологичното развитие. Русенският университет членува в Консорциума от български висши училища, реализиращи идеята у нас, още от създаването му. Събитието се отбелязва едновременно във всички държави членки на Евросъюза.

Проектът предвижда поредица инициативи, посветени на астрономията и физиката, с участието на ученици, студенти, дипломанти, докторанти и учени. Под консултациите на екип от университетски преподаватели и на учители по астрономия и физика от русенската английска гимназия нейните възпитаници ще разработват реферати, които ще бъдат представени пред професионално жури на 25 септември на кръгла маса.

До деня на честването в университета трябва да бъдат създадени и да започнат да работят „Кабинети по любопитство". В тях студенти, дипломанти и докторанти ще подготвят минимодели на 10 прототипа по съвременните технологии за „Бързо прототипиране". От 21 до 25 септември е планирана АСТРО-фотоизложба на интересни природни явления, дело на ученици от АЕГ „Гео Милев".

През същата седмица и в самата евронощ на науката в Русенския университет ще може да се види подготвяния от русенски учени филм за поредицата АСТРО-наука. Честванията завършат на вечерта 25 септември с „АСТРО-парти с учените", което включва тематична викторина, развлекателна програма и тържествено награждаване на отличените разработки.