пътуване
пътуване / iStock/Getty Images
Най-много румънци са посетили страната ни
Със 117.7% се е увеличил броят на българите, които са пътували в чужбина през април т.г., спрямо същия месец на 2021 г., сочат данните на Националния статистически институт.

Нашенците, които са пресекли държавната граница за месец, са общо 590 500 души. Като причина за своето пътуване, най-често са посочени „други цели“ (44.2%), които включват гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия. На второ място се нареждат почивка и екскурзия - 28.9% . А със служебна цел в чужбина са пътували 26.9% българи.

Най-често през април, нашенците са пътували към Турция- 163 800, 135 800 са се отправили към Гърция, а 50 900 са пресекли границата със Сърбия. За Румъния са заминали 47 800 българи, за Република Северна Македония – 27 400, Италия – 27 400, Германия – 20 500, Австрия – 19 200, Испания – 17 300, Белгия – 12 100.

През април 2022 година посещенията на чужденци в България също бележат ръст. Общият им брой е 646 300, което е със 128.8% повече в сравнение с април 2021 г. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели за пътуване. Транзитните преминавания през страната са 42.9% (277 500) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през април 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44.8% и достига 289 900. Увеличават се посещенията на граждани от всички държави в Европейския съюз.

Най-много посещения в България през април 2022 г. са реализирали гражданите Румъния 128 700, последвани от Турция – 123 600, Украйна – 71 900, Гърция – 55 600, Сърбия – 50 800, Република Северна Македония – 33 400, Германия – 30 800., Полша – 12 800, Обединеното кралство – 12 700, Италия – 9 700.

През първото тримесечие на 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, 703 400 български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 87.9%, са пътували само в страната, 10.8% - само в чужбина, а 1.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 53.9%, сочат данните на НСИ за първото тримесечие на годината.

Най-много от пътуващите българи са на възраст от 25 - 44 години – 313 100, или 44.5% от всички пътували лица, става още ясно от изнесените данни.
НСИ