/ NOVA
Сайтът nova.bg е най-използваният сред онлайн медиите
Новините на NOVA са най-използваният източник на информация в България. Това показват данните от годишния доклад на Института за изследване на журналистиката „Ройтерс” към университета в Оксфорд.

онлайн медии
Ройтерс

Най-предпочитаният източник за достоверна информация в интернет е новинарският сайт nova.bg, се посочва още в доклада. На трето място се нареждат генерираните новини в сайта на водещата българска електронна поща abv.bg.

медии
Ройтерс