Социалистите обещават повече пари за университетите

Социалистите обещават повече пари за университетите
Социалистите обещават повече пари за университетите / снимка: БГНЕС, aрхив

Студентските такси в държавните университети да бъдат намалени. Това предлагат социалистите, стана ясно от думите на кандидата за депутат Ваня Добрева по време на среща с учени. От БСП предвиждат още по време на следващия мандат поне с 10% годишно да нараства субсидията на държавните университети. Социалистите допълниха, че пред последните години системата на образованието е била недофинансирана и това е довело до влошаване на качеството.

Докато през 2008 година 0.9% от БВП са били заделени за висшето образование, през 2013 година този процент е 0.5%, показаха изчисленията на един от кандидатите в листата на БСП за 23 МИР Ваня Добрева. По думите й това е довело до недофинансиране на системата и влошаване на качеството на образованието в страната.

Социалистите предлагат в мандата 2013-2017 субсидията за държавните университети да нарасне средно с 10 процента годишно на база бюджета за настоящата година, а през втората половина на мандата да се достигнат нивата на финансиране през 2008-2009 година. „Смятаме, че преди всичко е необходимо да се усъвършенства системата на финансиране на държавните висши училища, съобразена с качеството на обучение по утвърдени от държавата критерии, научните изследвания и постижения, иновационната и развойна дейност, възстановяване на целевите средства за саниране на студентските общежития", каза Добрева.

В мерките на БСП, представени от Добрева, се предлага още безплатно обучение за студенти, сключили договор за работа в България за 5 години. Според социалистите много важна политика, която трябва да бъде разработена през следващите години, е социалното измерение на висшето образование. „Какво виждаме в тази посока? Създаване на фондове, чрез които се гарантира достъпността на завършилите средно образование до различни програми на висшето образование; утвърждаване на държавните зрелостни изпити като единствен вход към висшето образование; въвеждане съвместно с бизнеса на грантови схеми за студенти, обучаващи се по възлови за икономиката специалности; разработване на национална карта „образование-реализация"; увеличаване на студентските стипендии за отличници в размер на една минимална заплата; поетапно въвеждане на система от финансови стимули за семейства, чиито деца се обучават в български висши училища; въвеждане на образователни зелени карти за чуждестранни граждани от български произход; запазване по време на мандата на сегашния размер на студентските такси, с изключение на неоправдано високите по някои професии и специалности, които противоречат на принципа за равен достъп до образование за младежите от нискодоходните и социалнослабите групи", каза Добрева.

Социалистите предлагат още през тази година да се увеличи с 15 млн. лева субсидията на БАН. И още мерки в научната сфера: финансови стимули за бизнес, инвестиращ в научно-изследователските разработки на студенти, докторанти и млади учени; укрепване на българските научни организации - БАН, Селскостопанската академия, държавните висши училища чрез институционално финансиране; гарантирано финансиране за фундаменталните и обществените науки; държавно подпомагане в областта на българската история, литература и кулутура; държавно подпомагане за провеждане на национални и международни форуми, свързани с възлови за националната ни идентичност и развитие въпроси; увеличаване на държавната поръчка за обучение в докторантурите; финансови стимули за научни колективи, работещи с бизнеса и за предприятия, внедряващи наука.

Добрева допълни, че трябва да има държавна политика на ускорена технологична модернизация и иновационно развитие на страната. Да се създаде постоянно действащ консултативен съвет по наука и технологии към премиера, контролиращ
и работата на Фонда за научни изследвания и иновации, предлагат още социалистите.

Водачът на листата на БСП за 23-ти МИР София Жельо Бойчев коментира, че благодарение именно на усилията на социалистите в предишния парламент БАН е била спасена. И се обърна към учените: „Искрено се надявам това време да е останало в миналото безвъзвратно и никога повече в България да няма управление, правителство, министър, който да си помисли, че може да закрие БАН. Тук присъстват не малко колеги, които ще бъдат народни представители от Коалиция за България. И аз от тяхно име ще си позволя да декларирам, че те ще бъдат ваши народни представители. Ние няма да позволим нищо, което се обсъжда в системата на образованието, на науката, да бъде изработено, защитавано, предлагано от нас, ако преди това не бъде съгласувано и изработено съвместно с вас".

Бойчев допълни, че трябва да се намери начин да се сложи фокус върху образователната и научна сфера.

Репортажа от събитието можете да чуете в radio.dariknews.bg