Завършва изграждането на пилотен образец на център за спешни повиквания
Завършва изграждането на пилотен образец на център за спешни повиквания / netinfo

Изграждането на пилотен образец на център за спешни повиквания с европейския номер 112 е към своя край. Институциите, ангажирани с проекта, са министерствата на бедствията и авариите, на здравеопазването, на вътрешните работи, както и лицензираните мобилни оператори. Центърът може да заработи до една година. Това съобщи Стоян Граматиков, съветник на министъра на държавната политика при бедствия и аварии. Ето какво още каза той:

Унифицираният номер 112 ще се избира без префикс от всяка точка на страната, от всеки оператор – това е крайната цел. Проблемите, които срещаме в момента, са свързани със законовата рамка, тъй като е необходимо да бъде създаден един нормативен документ, който ясно дефинира отговорностите и задълженията на всички участници в процеса по обслужване на спешните повиквания и аз силно вярвам, че в рамките на година такъв документ ще се появи, тъй като България е длъжна да изпълни задълженията си към Европейския съюз, като при неизпълнение, това води до значителни глоби. За неизпълнение на това задължение Полша е глобена с по 30 000 евро на ден.