/ ThinkStock/Getty Images
От 26 юли започва работа създаденият към Софийската адвокатска колегия Регионален център за консултиране на граждани от уязвими социални групи. Първите нуждаещи се от правни услуги, които не могат да си позволят личен адвокат, влизат в центъра в понеделник от 13.30 часа.

С отварянето на приемната се разширява обемът на адвокатската дейност по Закона за правната помощ (ЗПП), която досега се заключаваше предимно в осигуряването на безплатно процесуално представителство по дела на материално затруднени лица, съобщават от софийската адвокатска колегия.

Регионалният център за консултиране ще предоставя безплатна правна помощ на хора, които не разполагат със средства, лица и семейства, които
имат право на социални помощи или на целеви помощи за отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон, настанени в специализирани социални институции, деца в приемни семейства или в семейства на роднини или близки или деца в риск и други.

Достъпът до правна помощ става с предварително записване, чрез подаване на молба-декларация по образец.

Консултациите ще се предоставят от адвокати от САК, вписани в Регистъра за правна помощ при Националното бюро за правна помощ (НБПП), които писмено са заявили желание да бъдат включени в графика за дежурства в Регионалния център за консултиране на граждани.
БТА