Кирил Вътев
Кирил Вътев / БТА
Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев ще връчи договори на 107 кмета за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На церемонията в четвъртък ще присъстват и ръководители на местните инициативни групи.

Събитието ще се състои в Централното фоайе в сградата на Министерството на земеделието и храните от 14:00 часа.