философия
философия / iStock/Getty Images
Национална конференция по повод навършването на 75 години от основаването на Съюза на учените в България /СУБ/ организира секцията "Философски науки" към СУБ днес и утре. Първият ден на форума е в Деня на философията, който се отбелязва на 21 ноември, съобщиха организаторите.

Конференцията ще се състои в Големия салон на Българската академия на науките.

Форумът ще бъде открит от председателя на секцията "Философски науки" доц. д-р Доротея Ангелова, а директорът на Института по философия и социология към БАН проф. дфн Веселин Петров ще изнесе приветствено слово.

В конференцията ще участват над 30 учени - от БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски", от Югозападния университет, УАСГ и от други висши училища.

Сред докладчиците са чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов, който ще говори по темата "Кант и развитието на геометрията", проф. дфн Стефан Пенов - "Психофизичният проблем и въпросите за безсмъртието", проф. д-р Нина Димитрова - "Асен Игнатов: богоборецът и боготърсачът".

Председател на организационния комитет на конференцията е гл. ас. д-р Силвия Борисова от секцията "Философски науки" към СУБ.
БТА