/ БГНЕС
Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев се обърна към българските превозвачи с призив да не се поддават на манипулации и фалшиви твърдения. В позиция, разпространена до медиите, от министерството отговарят на съобщения, разпространяващи се сред представители на бранша, които определят като съдържащи неверни информации. 

Като пример за една от тях от министерството посочват информацията, че българската страна се е съгласила държавите членки на ЕС да имат право да контролират и санкционират чужди превозни средства на своя територия, относно спазването на разпоредбите по Пакет Мобилност I за връщане на превозното средство в държавата членка на установяване на всеки осем седмици. 

„По отношение на това невярно твърдение информираме, че на 2 юни 2022 г. бе проведено заседание на Работната група по правоприлагане към ЕК, където взеха участие представители на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“. Българските представители изразиха категорично становище, че в обхвата на разпоредбата за връщането на превозното средство не трябва да попадат ремаркетата и полуремаркетата, тъй като същите не се вписват в националния регистър, често биват теглени от други транспортни фирми или превозвани без влекач с комбиниран транспорт“, съобщават още от министерството. 

„По отношение на предвидената в Раздел III от Насоките възможност за контрол на пътя за спазването на правилото за връщането на превозното средство, българската страна изрази категорична позиция на несъгласие с това, тъй като в текстовете на регламента контролната дейност относно връщането на превозното средство се извършва от националните компетентни органи на държавата, издала лиценза, като тази контролна дейност не може да бъде извършвана на пътя. Този въпрос ще бъде обсъден и на предстояща експертна среща с екипа на отдел „Сухопътен транспорт“ в Главната дирекция „Мобилност и транспорт“ към Европейската комисия“, посочват още от Министерството на транспорта и съобщенията. 
БТА