Промениха общия устройствен план на Несебър
Промениха общия устройствен план на Несебър / netinfo
Промяна на разпоредбите от Министерски съвет за защитени зони в „Натура 2000” на територията на община Несебър беше приета единодушно от местния парламент.

Общинският съвет в Несебър одобри промени в общия устройствен план на общината. Той предвижда земите в местността Иракли и землищата на селата Емона и Баня да станат част от урбанизираната територия и да получат статут на курортна и вилна зони. С разширяването на общия устройствен план се цели местностите да отпаднат от екологична мрежа „Натура 2000”.

На сесията присъстваха и частни собственици на земи, които подкрепиха инициативата. Според данни на инициативния комитет на собствениците с включването на земите им в защитените територии се засягат интересите на над 3000 души.