/ ThinkStock/Getty Images
Проект на наредба предвижда промени в изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, съобщиха от Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" на Министерството на земеделието, храните и горите.

В Етиопия засадиха 200 милиона дървета само за ден (СНИМКИ)

Основната цел е да се ограничат концентрациите на замърсителите на атмосферния въздух. Измененията предвиждат комплекс от изисквания, като най-важно от тях е използване на суха дървесина. Тя не трябва да е механично третирана с лепливи вещества, като бои, лакове, смоли и лепила, както и да не е претърпяла друга химическа обработка или да е свързана с примеси, представляващи текстил, пластмаси, гуми или други вещества.

Помощта за отопление се увеличава

Текстовете на проекта са съобразени с европейските директиви за по-чист въздух в Европа.

Проектът е изготвен от междуведомствена група на Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите, Националното сдружение на общините в Република България, Асоциацията "Общински гори", браншови и неправителствени организации.

Хванаха незаконни дърва

Усилията на работната група са съобразени със специалния доклад на Европейската сметна палата и статистиката на Световната здравна организация, според които страната ни е на първо място по замърсяване на въздуха, а основните източници за това са битовото отопление и автомобилният транспорт.
БТА